Canolfannau Marchogaeth a Merlota

Ar hyd y cymoedd, mae llwybrau sy'n addas ar gyfer dechreuwyr pur a llwybrau mwy heriol ar gyfer marchogwyr mwy profiadol.

Horse Riding

Mae canolfannau penodol sy'n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr sy'n cymryd eu gwersi cyntaf, a llwybrau dan arweiniad marchogwyr proffesiynol drwy gefn gwlad. Mae rhai ohonynt yn darparu ar gyfer gwyliau marchogaeth i deuluoedd, gyda chabanau pren cysurus a gwestai bach arobryn.

 • Canolfan Marchogaeth Cimla - busnes teuluol sy'n cynnig llety. Achrediad Cymdeithas Marchogaeth i'r Anabl.
  Cysylltu: 01639 644944.
  www.cimla.co.uk 
 • Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Margam I gadw lle ar gyfer ceffyl a lori neu 4 x 4 ac ôl-gerbyd - £5.00 yr hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan.
  Cysylltu: 01639 850564.
  www.afanforestpark.co.uk 
 • Clwb Trotian Dyffryn Aman (Rasio Harnais Tai'rgwaith)
  Cysylltu: 01269 823288.
  www.ammanvalley-trotting.co.uk 
 • Clwb Merlota'r Banwen
  Cysylltu: 01639 701015/700988.
  www.pcuk.org/output/branches/16/
 • Stablau Lifrau/Ysgol Farchogaeth Green Farm
  Cysylltu: 01792 862947.
 • Stablau Primrose Lane
  Cysylltu: 01792 830273.

Llwybrau

Parc Coedwig Afan: I gael gwybodaeth am y llwybrau a chaniatâd i farchogaeth ym Mharc Coedwig Afan, ffoniwch Ganolfan Parc Coedwig Afan ymlaen llaw ar 01639 850564, neu gallwch gysylltu â Warden Hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru Cysylltu: 0845 6040845

Gellir dilyn y llwybrau o'r naill gyfeiriad. Maent wedi'u marcio â saethau glas a symbol pedol. Fe'ch cynghorir i fynd â thaflen OS 170 gyda chi a chwmpawd. Byddai dillad tywydd gwlyb hefyd yn syniad da.

Gellir cael mwy o wybodaeth ynghylch y llwybrau marchogaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy gysylltu â chlybiau marchogaeth arbenigol.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Zoars Agricultural Stores
Stryd y Bont,
Castell-nedd,
Gorllewin Morgannwg,
SA11 1RP,
Ffôn: 01639 642180
www.zoarsark.co.uk

Linciau defnyddiol

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image