Cerdded

Gyda theithiau cerdded hardd heibio'r sgydau, parciau gwledig, llwybrau halio, promenâd glan môr a hawliau tramwy drwy rai o dirweddau mwyaf ysblennydd Castell-nedd Port Talbot, Bannau Brycheiniog ac Abertawe, mae amrywiaeth enfawr o olygfeydd i'w mwynhau.

Walkers

Llwybrau

Gyda mwy na thri chwarter y wlad wedi’i gorchuddio gan fryniau a dyffrynnoedd coediog, mae’n hawdd gweld pam mae Castell-nedd Port Talbot yn gyrchfan i gerddwyr o bob oed a gallu.

Mae'r dewis i ymwelwyr â Chastell-nedd Port Talbot yn ddi-ben-draw gyda 14 llwybr cerdded â chyfeirbwyntiau ym Mharc Coedwig Afan, 6 llwybr cerdded ym Mharc Gwledig Margam, a llwybrau cerdded amrywiol o amgylch y rhaeadrau yng Ngwlad y Sgydau.

Wedi'i greu ym mis Mehefin 2011 fel rhan o Lwybr Arfordir Cymru, bydd Llwybr Arfordir Castell-nedd Port Talbot yn denu cerddwyr gyda golygfeydd godidog o arfordir Gwlad yr Haf a Dyfnaint, yn ogystal â Bae hyfryd Abertawe a'r Mwmbwls.

Lawrlwythwch gopi o'r daflen Deg Taith Gerdded Orau Castell-nedd Port Talbot isod. Mae'r arweiniad hwn yn cynnwys manylion am y teithiau cerdded gorau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae'r arweiniad 'Teithiau Cerdded i Bawb' (lawrlwythwch isod) yn cynnwys un ar ddeg taith gerdded. Mae pob taith gerdded yn amrywio o ran hyd ac anhawster ac maent wedi cael eu hasesu i weld pa mor rhwydd ydynt i gerddwyr gyda symudedd cyfyngedig, teuluoedd â phramiau neu blant bach, defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sy'n defnyddio sgwteri symudedd.

Taflenni Teithiau Cerdded Castell-nedd Port Talbot
Teitl LlawnMaint
10 Taith Gerdded Orau5.43 MB
Teithiau Cerdded i Bawb18.19 MB

Lawrlwytho: Adobe Reader

Lawrlwytho: Adobe Reader (Gwefan Allanol). Adobe Reader allows you to view PDF files.

Am fwy o fanylion ar sut i edrych ar ddogfennau, cyfeiriwch at ein tudalennau Help.

Awgrymiadau ar fannau cychwyn eich taith gerdded...

Cyfleusterau

Mae ardal gaffi fach yn y canolfannau ymwelwyr uchod lle mae bwyd a diod ar gael. Mae mannau eistedd ar hyd y rhan fwyaf o'r teithiau cerdded sy'n addas ar gyfer picnic neu i gael egwyl fach i werthfawrogi'r golygfeydd syfrdanol.

Cofiwch fod yn ofalus wrth gerdded a pharatoi'n ddigonol cyn cychwyn gan ddilyn Rheolau Cefn Gwlad bob amser.

Mae'n bwysig bod ymwelwyr yn cadw Rheolau Cefn Gwlad.

  • Byddwch yn ddiogel - gan gynllunio ymlaen llaw a dilyn unrhyw arwyddion
  • Gadewch gatiau ac eiddo fel y maent
  • Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â'ch sbwriel adref
  • Cadwch eich cwn dan reolaeth bob amser
  • Ystyriwch bobl eraill

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image