DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfnod clo cenedlaethol yn ei le o 12pm Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020.

Bydd twristiaeth, lletygarwch, hamdden a busnesau manwerthu anhanfodol ar gau. Rhaid i bobl aros gartref ac ni ddylent deithio i mewn i Gymru.

Carem eich cynghori, yn unol â Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, na chaniateir teithio nad yw'n hanfodol yn ystod y cyfnod clo lefel 4 hwn. Dylech wneud eich ymarfer corff yn lleol, a dylai eich ymarfer gychwyn a gorffen gartref.

Mae Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad pellach ar y cyfyngiadau uchod.

Cadwch Gymru'n ddiogel, os gwelwch yn dda, a pheidiwch â theithio i Gymru ar hyn o bryd. Bydd Croeso i Gymru yn nes ymlaen.


Gyda chymaint o sgydau yn aros i chi eu darganfod, mae Cwm Nedd yn ardal arbennig iawn ...

Nid llwybrau beicio mynydd syfrdanol yw unig drysorau cudd y cwm hwn ...

Mae'r pum cwm yn llawn hanes - dewch i flasu diwylliant sydd wedi'i adeiladu ar genedlaethau o hanes y diwydiant glo.

Teithiau cerdded glan môr hamddenol a llwybrau coedwigoedd - mae'n anodd dewis y deg gorau, ond dyna a wnaethom ni!

Mae 5 llwybr tra chyffrous ym Mharc Coedwig Afan, ymhlith y gorau yn y byd a dweud y gwir!

Canal towpaths, disused railways lines and trails that stretch the length of our valleys.