Ystâd y Gnoll

Gnoll Cascades

Roedd Ystâd y Gnoll ar un adeg yn eiddo i deulu diwydiannol cyfoethog Mackworth. Heddiw, mae'r parc wedi'i ddatblygu fel parc i'r teulu ond mae'n dal i gadw ei nodweddion gwreiddiol. Mae pedwar pyllau hwyaid mawr, dwy rhaeadrau 18fed ganrif ac adfeilion o Dŷ Gnoll.

Mae gan y parc ganolfan ymwelwyr, caffi, ardal chwarae i blant a lle chwarae antur. Mae mynediad am ddim a chodir ffi fynediad o £2 y dydd i gerbydau.

Hygyrchedd: Mae rhannau helaeth o’r Parc yn hwylus i bawb. Mae Beamer Tramper ar gael i’w logi.

Cysylltwch â: Y Ganolfan Ymwelwyr ar 01639 635 808


Parc Gwledig y Gnoll

  •   
  •  

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image
Twitter@visitnpt.  Facebook visitnpt.  Instagram visitnpt.