Darllen mwy ar gerdded
Gwlad y Sgydau

Gyda chymaint o sgydau yn aros i chi eu darganfod, mae Cwm Nedd yn ardal arbennig iawn ...

Parc Coedwig Afan

Nid llwybrau beicio mynydd syfrdanol yw unig drysorau cudd y cwm hwn ...

Cymoedd a Bröydd

Mae'r pum cwm yn llawn hanes - dewch i flasu diwylliant sydd wedi'i adeiladu ar genedlaethau o hanes y diwydiant glo.

Cerdded

Teithiau cerdded glan môr hamddenol a llwybrau coedwigoedd - mae'n anodd dewis y deg gorau, ond dyna a wnaethom ni!

Beicio Mynydd

Mae 5 llwybr tra chyffrous ym Mharc Coedwig Afan, ymhlith y gorau yn y byd a dweud y gwir!

Beicio

Llwybrau halio camlesi, hen reilffyrdd a llwybrau sy'n ymestyn ar hyd ein cymoedd.

Y Newyddion Diweddaraf

EPIC

 

Mae'r Flwyddyn Chwedlau yn dathlu popeth sy'n arbennig am Gymru, o'i chwedlau traddodiadol i'w harwyr modern fel y brodor o Bort Talbot, Richard Burton.

 

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot lawer o chwedlau i'w hadrodd. Ewch i'n tudalen 'Castell-nedd Port Talbot Chwedlonol' am ragor o wybodaeth.

 

Lleoedd i ymweld â hwy

Gweithgareddau i'r Teulu

Y Celfyddydau ac Adloniant


 

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image
Ymweld â Chastell-nedd Port Talbot
Gyda beicio mynydd o’r safon orau ym Mharc Coedwig Afan, glan y môr yn Nhraeth Aberafan a Gwlad y Sgydau ar garreg eich drws, mae’r awyr agored yng Nghastell-nedd Port Talbot a’r tu hwnt yn wych, mewn gwirionedd maen nhw’n ffantastig!
Digwyddiadau
Twitter@visitnpt.  Facebook visitnpt.  Instagram visitnpt.