DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau symud cyfnod atal cenedlaethol ar waith yng Nghymru o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref 2020 tan ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Yn ystod y cyfnod hwn mae'n rhaid i bob manwerthu heblaw bwyd gau, a hefyd fusnesau lletygarwch, gwasanaethau cyswllt agos a busnesau twristiaeth a digwyddiadau, megis gwestai.  Rhaid i bobl aros gartref, ac ni ddylent deithio i Gymru.

Mae Cwestiynau Cyffredin Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad pellach ar y cyfyngiadau uchod. 

Cadwch Gymru'n ddiogel, os gwelwch yn dda, a pheidiwch â theithio i Gymru ar hyn o bryd. Bydd Croeso i Gymru yn ddiweddarach.


Gyda chymaint o sgydau yn aros i chi eu darganfod, mae Cwm Nedd yn ardal arbennig iawn ...

Nid llwybrau beicio mynydd syfrdanol yw unig drysorau cudd y cwm hwn ...

Mae'r pum cwm yn llawn hanes - dewch i flasu diwylliant sydd wedi'i adeiladu ar genedlaethau o hanes y diwydiant glo.

Teithiau cerdded glan môr hamddenol a llwybrau coedwigoedd - mae'n anodd dewis y deg gorau, ond dyna a wnaethom ni!

Mae 5 llwybr tra chyffrous ym Mharc Coedwig Afan, ymhlith y gorau yn y byd a dweud y gwir!

Canal towpaths, disused railways lines and trails that stretch the length of our valleys.