Gwyliwch y fideos trawiadol hyn er mwyn gweld cymoedd, dyffrynnoedd ac ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot o safbwynt newydd

Banksy Port Talbot ar ei ffordd i'w gartref newydd!

Mae gwaith unigryw Banksy ym Mhort Talbot, 'Cyfarchion y Tymor'/'Season's Greetings', wedi cael ei symud i'w gartref newydd yn Nhŷ'r Orsaf, Canol Tref Port Talbot.

Mae Tŷ'r Orsaf gyferbyn â Gorsaf Drenau Parcffordd Port Talbot, ac o fewn pellter cerdded hwylus (rhyw 0.5 milltir) i Orsaf Fysiau Port Talbot. Y maes parcio agosaf yw un Gorsaf Drenau Parcffordd Port Talbot.

Gall ymwelwyr weld y gosodiad celf trwy ffenestri mawr adeilad Tŷ'r Orsaf. Am fwy o wybodaeth ewch I wefan CNPT

Gyda chymaint o sgydau yn aros i chi eu darganfod, mae Cwm Nedd yn ardal arbennig iawn ...

Nid llwybrau beicio mynydd syfrdanol yw unig drysorau cudd y cwm hwn ...

Mae'r pum cwm yn llawn hanes - dewch i flasu diwylliant sydd wedi'i adeiladu ar genedlaethau o hanes y diwydiant glo.

Teithiau cerdded glan môr hamddenol a llwybrau coedwigoedd - mae'n anodd dewis y deg gorau, ond dyna a wnaethom ni!

Mae 5 llwybr tra chyffrous ym Mharc Coedwig Afan, ymhlith y gorau yn y byd a dweud y gwir!

Canal towpaths, disused railways lines and trails that stretch the length of our valleys.