Atgofion gan Graham Jenkins

Atgofion gan Graham Jenkins

Graham JenkinsGraham Jenkins yw brawd iau'r diweddar actor Richard Burton. Roedd Graham yn byw'n lleol yng Nghwmafan, Port Talbot tan iddo farw yn 2015. Yma mae Graham yn hel atgofion annwyl am ei frawd hŷn.

"Ar ôl i'n mam farw, roeddwn yn byw gyda fy mrawd hynaf, Ivor. Cafodd Rich ei fagu gan fy chwaer hŷn Cis yn Nhai-bach. Roedd Cis yn fenyw ryfeddol. Roeddwn yn arfer aros ychydig ddyddiau gyda Richard yn Nhai-bach, lle roeddem yn rhannu'r gwely ac yn cysgu ben i draed."

Mae Graham yn cofio canu yn yr eisteddfod ac yn cystadlu yn erbyn Rich: "Rich enillodd, er y dywedon nhw fod fy llais i'n fwy pêr, ond roedd gan Rich bresenoldeb ar y llwyfan. Fe wnes i grïo dros hyn ac roedd Richard yn ddigon caredig i rannu ei enillion â fi. Roedd fy holl frodyr a chwiorydd yn gallu canu - roedd Cis yn gantores ac yn soprano fendigedig."

"Yn yr ysgol, byddai Rich yn darllen llyfr ac yn cofio popeth. Petai'n byw o hyd, rwy'n credu y byddai'n awdur. Roedd yn ysgolhaig yn y clasuron ac enillodd ysgoloriaeth i Rydychen."

"Roeddwn i'n actio fel ei ddwbl un tro ac roedd rhaid i fi gusanu Elizabeth Taylor."