Cwm Tawe a Dyffryn Aman

Cwm Tawe


Mae Cwm Tawe, sy'n amgylchynu afon Tawe, yn cyrraedd cyn belled â Bannau Brycheiniog i'r gogledd a bron mor bell â Bae Abertawe a Gŵyr i'r de.

Mae Cwm Tawe'n llawn diwylliant Cymreig a siaredir y Gymraeg yn eang yma. Yng nghanol y cwm mae pentref bywiog Pontardawe sy'n gartref i Ganolfan Celfyddydau Pontardawe gyda'i rhaglen lawn o berfformiadau comedi a theatr ac Oriel Lliw sy'n arddangos y doniau a'r creadigrwydd sy'n gyffredin yn y rhannau hyn.

Cynhelir Gŵyl Pontardawe bob mis Awst gyda cherddoriaeth fyw o bob math, gan gynnwys cerddoriaeth werin, jazz, roc a llawer mwy. Mae'r digwyddiad unigryw hefyd yn cynnwys gorymdaith draddodiadol drwy'r strydoedd a marchnad bwyd a chrefftau.

Yng nghanol Pontardawe byddwch yn dod o hyd i gyfrinach gudd... Ewch am dro ar hyd ceunant coediog hynafol Cwm Du a chewch eich gwobrwyo â golygfa o raeadr drawiadol.

Mae Camlas Abertawe, sy'n ymlwybro ar hyd llawr y cwm, yn llawn bywyd gwyllt. Dilynwch Daith Gerdded Bywyd Gwyllt Cwm Tawe i weld dros eich hun sut mae natur bellach yn adfer y cwm a oedd ar un adeg yn rhan hynod bwysig o'r chwyldro diwydiannol.

Mae Llwybr Beicio Cwm Tawe (Llwybr Beicio Cenedlaethol 43) sy'n dilyn afon Tawe'n estyn ar hyd y cwm ac yn cynnig ffordd wych o weld y cwm hwn ar ddwy olwyn.
Yng Nghilybebyll, sy'n eistedd yn fawreddog uwchben Cwm Tawe, byddwch yn dod o hyd i bentref sydd wedi'i drwytho mewn hanes gyda chwedlau enwog y Mabinogi am gysylltiadau â Marchog Arthur, Urien Rheged. Bydd Taith Gerdded Cilybebyll yn mynd â chi am dro hamddenol drwy goetiroedd a dolydd gan fynd heibio hen eglwys Sant Ioan.

Mae amrywiaeth gwych o leoedd o safon i aros ynddynt yng Nghwm Tawe. Ewch i'n hadran 'Lleoedd i Aros' i ddod o hyd i'r mannau gorau i gymryd seibiant.
Beth am archwilio ein cymoedd ar droed gan ddefnyddio ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus ardderchog? Ewch i'r wefan Travel Adventures i ddod o hyd i lwybrau yng Nghwm Tawe y gellir eu cyrraedd ar gludiant cyhoeddus.


Eich canllaw i Gwm Tawe
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Dyma Bontardawe
2.57 MB
pdf Eich canllaw i Gwm Tawe
3.92 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Dyffryn Aman 

Dyffryn Aman yw'r mwyaf gorllewinol o'r pum cwm yng Nghastell-nedd Port Talbot ac yma cewch olygfeydd godidog dros Fynydd Gwrhyd ac fe'i hadnabyddir yn eang fel 'Porth y Mynyddoedd Du' ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Daw'r cyfeiriad cynharaf at Ddyffryn Aman Uchaf o chwedlau hynafol y Mabinogi, ond daeth yr ardal yn amlycach yn ystod ei hanes hir a lliwgar fel canolfan ar gyfer cloddio glo caled o safon a gwaith metel. Yn ddiweddarach, mae byd natur wedi bod yn adfer yr ardal yn raddol, fel yng Nghwm Tawe.

Mae'r croeso Cymreig yr un mor gynnes ag erioed mewn ardal lle mae'r Gymraeg a diwylliant Cymreig yn rhan o fywyd pob dydd. Gwelir hyn yn amlwg yng Nghlwb Trotian Dyffryn Aman sy'n cynnig agwedd wahanol, ond yr un mor gyffrous, ar ddiwrnod yn y rasys drwy gamp rasio â harnais.


Dyma Ddyffryn Aman Uchaf
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Dyma Ddyffryn Aman Uchaf
676 KB