Llwybrau Richard Burton

Richard Burton

Richard Burton gyda thraphont ddŵr Pontrhydyfen yn y pellter, diolch i'r South Wales Evening Post

Roedd Richard Burton CBE (10 Tachwedd 1925 - 5 Awst 1984) yn actor a enillodd lu o wobrau.  Fe'i ganed ym Mhontrhydyfen, ym Mharc Coedwig Afan erbyn hyn.  Roedd yn byw yn Nhai-bach trwy gydol ei blentyndod a'i arddegau.  Datblygodd ei yrfa actio o gynyrchiadau lleol yn yr YMCA i Lundain ac yna Hollywood. 

Bydd y ddau lwybr cerdded, o'r enw ‘Llwybr y Man Geni’ a'r ‘Llwybr Plentyndod’ yn eich arwain yn ôl traed Richard o gwmpas Pont-rhyd-y-fen a Thai-bach.  Mae'r ddau lwybr yn cynnwys ardal chwarae i blant a man picnic deniadol.

Mae taflen sy'n cynnwys mapiau a chyfarwyddiadau ar sut i ddilyn y ddau lwybr sy'n gysylltiedig â Richard Burton ar gael i'w lawrlwytho.

Burton. I gael gwybod mwy am Richard Burton, ewch i'r tudalennau 'Atgofion lleol o Rich', sy'n rhoi darlun hynod ddiddorol o Richard Burton yn ystod ei febyd yn yr ardal.

 

   Parc Coedwig Afan    Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot      Comisiwn Coedwigaeth Cymru    Pwyllgor Gweithredu Trigolion Cwmafan

   Cymunedau yn gyntaf  Ysgol Gyfun DyffrynYsgol Gynradd EasternPen-Y-Bont Ar Ogwr A Chastell-Nedd Port TalbotLlywodraeth Cymru