Cwm Nedd a Chwm Dulais

Cwm Nedd


Mae Cwm Nedd yn llawn harddwch naturiol arbennig a gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd godidog, gan gynnwys ardal boblogaidd 'Gwlad y Sgydau'.

Tirwedd a hanes naturiol a diwydiannol Cwm Nedd sydd wedi denu enwau adnabyddus fel JMW Turner i baentio yma. Treuliodd y naturiaethwr clodwiw, Alfred Russel Wallace, amser yng Nghwm Nedd yn gynnar yn yr 20fed ganrif a'i hysbrydolodd i ddweud, ‘Ni allaf feddwl am unrhyw gwm mewn unrhyw ardal o'r un maint sy'n cynnwys cynifer o olygfeydd hardd a deniadol a chynifer o nodweddion diddorol ac arbennig â Chwm Nedd’ .

Os ydych chi'n chwilio am deithiau cerdded o amgylch y rhaeadrau, ceir rhaeadr gwbl hygyrch yn Rhaeadr Aberdulais gyda lifft i'r prif atyniad. Ychydig o filltiroedd i lawr y cwm yn Resolfen, dewch o hyd i Raeadr Melincwrt sy'n cynnwys taith gerdded 15 munud fer i raeadr drawiadol sy'n 80 troedfedd o uchder. Mae'r rheiny sy'n chwilio am fwy o her yn aml yn mynd draw i Sgwd Gwladys ym Mhont-nedd-fechan a'r rhaeadrau cyfagos ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Camlesi Castell-nedd a Thennant yn ymlwybro drwy'r dirwedd hanesyddol hon. Ar daith gerdded ar hyd Camlas Tennant, byddwch yn mynd heibio golygfeydd syfrdanol Mynachlog Nedd o'r 12fed ganrif sy'n arwain i dref Castell-nedd gyda'i chastell o'r 14eg ganrif.

Mae canol tref Castell-nedd, gyda'i farchnad dan do fywiog, yn gartref i enwau poblogaidd y stryd fawr a manwerthwyr annibynnol ynghyd â dewis gwych o gaffis, tafarndai, bwytai a gwestai. Cynhelir Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd yng nghanol tref Castell-nedd ym mis Hydref bob blwyddyn hefyd.

Beth am archwilio ein cymoedd ar droed gan ddefnyddio ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus ardderchog? Ewch i'r wefan Travel Adventures i ddod o hyd i lwybrau yng Nghwm Nedd y gellir eu cyrraedd ar gludiant cyhoeddus.


Eich Arweiniad i Gwm Nedd
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Eich Arweiniad i Gwm Nedd
3.58 MB


Cwm Dulais


Mae'r golygfeydd gogoneddus o Fannau Brycheiniog i'w gweld o ben Cwm Dulais. Mae'r rhan fwyaf o'r cwm, a fu unwaith yn frith o byllau glo, wedi'i adfer gan fyd natur, ac erbyn hyn mae'r golygfeydd yn llonydd ac mae'r bywyd gwyllt yn doreithiog.

Mae hanes hir gan yr ardal, ac ar un adeg roedd dan oresgyniad y Rhufeiniaid a adeiladodd ddwy gaer yn y cyffiniau. 

Ym mhentref Banwen mae'r porth i Sarn Helen, ffordd Rufeinig bwysig a oedd yn cysylltu Castell-nedd yn y de â Chaernarfon yng ngogledd Cymru. Mae Sarn Helen bellach yn llwybr cerdded pert, ond heriol, sy'n mynd ar hyd y cwm. 

Oeddech chi'n meddwl bod Padrig Sant, nawddsant Iwerddon, yn Wyddel? Meddyliwch eto oherwydd, yn ôl y sôn, mae'n hanu o bentref Banwen mewn gwirionedd. Ym Mhyllau Banwen, dewch o hyd i deyrngedau i'r dyn ei hun ac mae taith o amgylch y pyllau pysgota, sy'n gyfleus o agos i gaffi gwych y pentref, yn cynnig golygfeydd prydferth o Fannau Brycheiniog. 

Mae Amgueddfa Glofa Cefn Coed ym mhentref y Creunant ac, ar un adeg, hwn oedd y pwll glo caled dyfnaf yn y byd. Mae'r amgueddfa bellach yn cynnig arddangosfeydd a theithiau tywys o hen adeiladau'r gwaith glo. 

Gallwch archwilio hanes diddorol Cwm Dulais drwy ddilyn Llwybr Treftadaeth Cwm Dulais.

Beth am archwilio ein cymoedd ar droed gan ddefnyddio ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus ardderchog? Ewch i'r wefan Travel Adventures i ddod o hyd i lwybrau yng Nghwm Dulais y gellir eu cyrraedd ar gludiant cyhoeddus.

Dyma Cwm Dulais
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Dyma Cwm Dulais
2.76 MB