Canolfannau gweithgareddau

Canolfannau Gweithgareddau

Beiciau pedair olwyn

Mae gweithgareddau awyr agored yn un o'r prif nodweddion sy'n denu i Gastell-nedd Port Talbot. Os yw'n wlyb, yn oer, yn heulog neu'n stormus, mae rhywbeth i'w wneud yn yr elfennau naturiol a mwynhau'r heriau a ddaw yn eu sgîl.

Yn chwilio am gyffro, yna Cwm Dulais amdani i yrru beic cwad i fyny llwybr garw. Am wella'ch sgiliau adeiladu tîm? Beth am adeiladu rafft ar lyn oer yng Nghwm Nedd? Am wella'ch ffitrwydd? Wel, beth am ganwio ar donnau ewynnog Traeth Aberafan? Mae amrywiaeth o ganolfannau gweithgareddau'n cynnig cyfle i chi brofi'ch hun.

Call of the Wild

Mae Call of the Wild yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored y tu hwnt o gyffrous ar gyfer pob oed a gallu. Mae pecynnau antur penwythnos yn cynnwys digwyddiadau adeiladu tîm corfforaethol, rhaglenni gweithgareddau i ysgolion ac alldeithiau.

Trwydded yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur ac Achrediad Croeso Cymru.

Cysylltwch â: Call of the Wild 01639 700388
info@callofthewild.co.uk
www.callofthewild.co.uk

Canolfan Saethyddiaeth a Cwads Cwm Dulais

Mwynhewch holl gyffro ac antur llywio’r Beiciau Cwad diweddaraf drwy 175 erw o dir bryniog a choetir. Mae beiciau cwad 70cc awtomatig newydd ar gael i blant 8-15 oed.

Gydag achrediad Bwrdd Croeso Cymru, darperir yr hyfforddiant a’r asesiad gan staff cymwys.

Cysylltu: Cwads Cwm Dulais
01639 701768 / 07970720415
griff@dulaisvalleyquads.com
www.dulaisvalleyquads.com


Top Gun Paintball

Am brofiad pledu paent llawn adrenalin, mewn 30 erw o goetir, mae Top Gun Paintball yn cynnig pecynnau sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf. Beth am roi cynnig ar saethu colomennod clai tra'ch bod chi yno?

Aelodau o Ffederasiwn Chwaraeon Pledu Paent y DU

Cysylltu: Top Gun Paintballing
01639 700487
www.topgun-paintball.co.uk
www.corussports.co.uk

Ysgol Syrffio Cymru, Traeth Aberafan

Bellach gallwch ddysgu i syrffio ar y traeth baner las hwn gyda thîm profiadol o hyfforddwyr lleol. Mae'r Ysgol Syrffio yn cynnig gwersi syrffio, llogi cyfarpar, partïon plu a cheiliogod, partïon pen-blwydd, sesiynau adeiladu tîm corfforaethol a phadlfyrddio ar eich traed.

Ewch i www.surfschoolwales.co.uk
Ffôn: 07815 450815
E-bost:
info@surfschoolwales.co.uk

Syrffio Mwy De Cymru

Mae gan ein hyfforddwyr cwbl gymwys dros 30 mlynedd o brofiad syrffio ar draws y byd, ac maen nhw wedi bod yn dysgu eraill am lawer o'r blynyddoedd hynny. Mae Syrffio Mwy De Cymru yn darparu ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i lefel uchel, ac mae gostyngiadau ar gael ar gyfer pecynnau o wersi, grwpiau a myfyrwyr. Mae ein gwersi Syrffio yn Aberafan a'r trefniadau llogi ar gael rhwng mis Ebrill a mis Tachwedd.

Ewch i: www.surfmoresouthwales.co.uk
Cyswllt: 07783 467560
E-bost: info@surfmoresouthwales.co.uk

Saffari Coedwig Afan

Mae Saffari Coedwig Afan yn ffordd wych i archwilio Parc Coedwig Afan a Pharc Gwledig Margam mewn Land Rover 4x4. Ceir sawl saffari gwahanol. Am fwy o wybodaeth,

Ewch i www.afanforestsafari.co.uk
Ffôn: 07758 466114
E-bost:
info@afansafari.co.uk

Canolfan Gweithgareddau Margam

Mae Canolfan Gweithgareddau Margam yn cynnig beicio mynydd, caiacio, cyfeiriadu, canŵio a cherdded Nordig. Mae'r holl weithgareddau'n cael eu harwain gan hyfforddwyr cymwys ac maent yn llawn hwyl. Mae'r holl weithgareddau ar gael i deuluoedd, grwpiau, ysgolion, gwibdeithiau corfforaethol ac 1 i 1.

Ffôn: Ben Bailey 07825446846

www.margamparkadventures.co.uk

Pysgota Plu Cymru

Mae Pysgota Plu Cymru'n rhoi arbenigedd ar bob math o bysgota afon o ddilyn brithyll gwyllt mewn nentydd bach ucheldir, i bysgota sewiniaid, brithyll a phenllwydion o'r prif afonydd.

Mae pecynnau pysgota plu amrywiol ar gael o bysgota plu tywysedig hanner diwrnod i saffari wythnos gyfan ar draws Cymru.

Os ydych yn ddechreuwr pur neu'n bysgotwr hela profiadol, gall Pysgota Plu Cymru ddarparu popeth mae ei angen arnoch i chi fwynhau'ch amser yng Nghymru brydferth.

Cyswllt: Kim Tribe 01639 639076 neu 07868 782843

www.flyfishingwales.com        kim@flyfishingwales.com

South Wales Adventure Company

Mae South Wales Adventure Company yn darparu amrywiaeth o weithgareddau antur. O logi canŵod ar ddyfroedd llonydd camlas Nedd, gweithgaredd sy’n addas i deuluoedd, i brofiadau cyffrous dan arweiniad hyfforddwr.
 
Ffôn: 07554306193
Ewch i: www.southwalesadventurecompany.com 
E-bost: enquiries@southwalesadventurecompany.com