Pysgota

Pysgota

Mae'r dyfroedd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cynnig pysgota bras, pysgota gêm a physgota môr, gan ddarparu ar gyfer pysgotwyr hamdden a physgotwyr o ddifrif.

Bras

Mae Camlas Nedd yn cynnwys rhufellod, carpiaid, merfogiaid, ysgretennod a llyswennod ac mae gan Gamlas Tennant benhwyaid, rhuddbysgod ac ysgretennod i bysgotwyr eu mwynhau.

Mae Ystâd y Gnoll yn adnabyddus am ei garpiaid a rhuddbysgod mawr ac mae ar agor i bysgotwyr o ddiwedd mis Mehefin tan ganol mis Mawrth.

Mae dau bwll mawr ym Mharc Gwledig Margam sy'n cael eu rheoli fel pysgodfeydd bras, ac mae trwyddedau pysgota dyddiol ar gael o'r parc.

Ym Mhyllau Glyncorrwg, mae'r ddau lyn bras yn llawn merfogiaid, rhufellod ac ysgretennod yn ogystal â charpiaid sy'n pwyso hyd at 38lb.

Gêm

Mae brithyllod brown ac eogiaid ar gael yn afonydd Nedd, Dulais ac Afan. Hefyd ceir brithyllod môr (sewin) yn afonydd Nedd ac Afan.

Cronfa Ddŵr Eglwys Nynnid, a reolir gan Gymdeithas Pysgota Gêm Corus, yw’r lle i bysgota am frithyllod seithliw, brithyllod brown a brithyllod glas.

Ym Mhyllau Glyncorrwg mae trydydd llyn sy'n cael ei lenwi gyda brithyllod seithliw sy'n pwyso hyd at 25lb.

Môr

Gellir pysgota trwy’r flwyddyn ar Draeth Aberafan am ddraenogiaid môr, lledod a phenfreision, gyda mecryll yn yr haf a swtain yn y gaeaf. Mae'r doc sych ym Mhort Talbot yn arbennig o dda ar gyfer pysgota am ferfogiaid.