Cwrs Golff Castell-nedd

Cwrs Golff Castell-nedd

Lleoliad: Llangatwg, Castell-nedd

Disgrifiad byr: Mae golygfeydd gwych o'r ardal o gwmpas hyd at Fôr Hafren a Bannau Brycheiniog o Glwb Golff Castell-nedd, ac mae'r awyr yn iachus. Mae gan y clwb lawer o gyfleusterau megis - llogi troli, ystafelloedd newid, cyfleusterau ymarfer, cawodydd, siop y Pro, ardal bytio a llogi bygis.

Gwefan: DDIM AR GAEL

Cysylltwch â: Peter Smith, Ysgrifennydd ar 01639 643615