Beicio

Beicio

Cyclists

Mae beicio yn ffordd wych o dreulio amser yn yr awyr agored, cael ymarfer corff a gweld rhannau o Gastell-nedd Port Talbot. Mae amrywiaeth o lwybrau beicio diogel sy'n ddelfrydol i deuluoedd, o hen draciau rheilffordd i lwybrau halio tawel ar hyd camlesi.

Drwy ddefnyddio'r wybodaeth a ganlyn, gallwch ddewis llwybr sy'n addas i chi.

Llwybrau

Gallwch gael manylion llawn a map o'r llwybrau beicio yng Nghastell-nedd Port Talbot drwy fynd i wefan Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Amlinellir rhai o'r llwybrau gorau yng Nghastell-nedd Port Talbot isod.

Parc Coedwig Afan

Mae llwybrau beicio ar dir isel ym Mharc Coedwig Afan, sy'n mynd ar hyd llawr y dyffryn, yn boblogaidd iawn. Mae llwybr gwych i'r teulu gyda mannau aros am bicnic a lluniaeth ar y ffordd, yn 36km i gyd.

Llwybr Cwm Tawe

Sign Cycle Route 43

Mae Llwybr Beicio Cwm Tawe’n rhan o Lwybr 43 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sy’n mynd drwy ganol Cwm Tawe o Drebannws i Ystalyfera. Mae’r llwybr ger yr afon yma’n dechrau yn Nhrebannws, ac yn mynd drwy dref ddeniadol Pontardawe cyn mynd i gyfeiriad y gogledd i Ystalyfera.

Y Lôn Geltaidd

Sign Cycle Route 46

Mae'r Lôn Geltaidd yn rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac yn un o'r darnau mwy hamddenol a phleserus. Mae'n mynd â chi ar hyd promenâd Aberafan gyda golygfeydd gwych ar draws Bae Abertawe.

Y Lefelau Uchel

Sign Cycle Route 47

I gael rhywbeth ychydig mwy anturus, beth am roi cynnig ar y Lefel Uchel o Gwm Rhondda i lawr i harddwch Cwm Nedd gan ddilyn llwybr y gamlas o Donna i Lansawel.

I gael rhagor o lwybrau hygyrch yng Nghastell-nedd Port Talbot, ewch i www.npt.gov.uk/cycling

Os ydych yn beicio yn ardaloedd y coedwigoedd, dilynwch Reolau Diogelwch Beicio yn y Goedwig, sef:

  • Byddwch yn barod am yr annisgwyl! Peidiwch â mynd yn rhy gyflym
  • Cofiwch fod cerbydau eraill yn defnyddio ffyrdd y goedwig!
  • Ildiwch i gerddwyr, a byddwch yn gwrtais i ddefnyddwyr eraill y goedwig
  • Peidiwch â mynd yn agos at waith yn y goedwig
  • Beiciwch yn ofalus
  • Peidiwch â goddiweddyd cerbyd sy’n llwytho coed nes i chi gael caniatâd i wneud hynny.

Er eich diogelwch eich hun wrth feicio mewn ardaloedd eraill, dilynwch reolau'r ffordd fawr.


Linciau defnyddiol