Cerdded

Cerdded

Gyda theithiau cerdded hardd heibio'r sgydau, parciau gwledig, llwybrau halio, promenâd glan môr a hawliau tramwy drwy rai o dirweddau mwyaf ysblennydd Castell-nedd Port Talbot, Bannau Brycheiniog ac Abertawe, mae amrywiaeth enfawr o olygfeydd i'w mwynhau.

Walkers

Llwybrau

Gyda mwy na thri chwarter y wlad wedi’i gorchuddio gan fryniau a dyffrynnoedd coediog, mae’n hawdd gweld pam mae Castell-nedd Port Talbot yn gyrchfan i gerddwyr o bob oed a gallu.

Ar gyfer manylion rhai o'r llwybrau cerdded gorau yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys mapiau a chardiau llwybrau, gweler map cerdded rhyngweithiol Castell-nedd Port Talbot.

Awgrymiadau ar fannau cychwyn eich taith gerdded...

Cofiwch fod yn ofalus wrth gerdded a pharatoi'n ddigonol cyn cychwyn gan ddilyn Rheolau Cefn Gwlad bob amser.

Mae'n bwysig bod ymwelwyr yn cadw Rheolau Cefn Gwlad.

  • Byddwch yn ddiogel - gan gynllunio ymlaen llaw a dilyn unrhyw arwyddion
  • Gadewch gatiau ac eiddo fel y maent
  • Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch â'ch sbwriel adref
  • Cadwch eich cwn dan reolaeth bob amser
  • Ystyriwch bobl eraill