Port Talbot

Port Talbot

Datblygodd Port Talbot fel tref ddiwydiannol oherwydd ei safle ar lannau'r Afan. Heddiw, mae Pont y Stryd Fawr yn cysylltu'r dref â'r ganolfan siopa sydd newydd ei hadnewyddu.

Aberavon Shopping Centre

Mae Theatr y Dywysoges Frenhinol yn ganolfan ddiwylliannol sy'n cyflwyno adloniant o sioeau cerdd i bantomeimiau.

Dydd Sadwrn a dydd Mawrth yw diwrnodau'r farchnad awyr agored, felly lawr â chi i'r dref i gael bargen.