Castell-nedd

Castell-nedd

Victoria GardensTref farchnad hanesyddol yw Castell-nedd a chanolbwynt i'r pum cwm. Wrth gyrraedd, yr hyn a welwch gyntaf yw twr cloc Eglwys Dewi Sant. Yn yr eglwys, un o brif dirnodau'r dref, y dysgodd y seren fyd-enwog Katherine Jenkins, ei chrefft fel aelod o'r côr.

Victoria Gardens

Drws nesaf i'r eglwys, mae Gerddi Victoria, ardal sy'n cyfuno bandstand o’r 19eg ganrif gyda meini gorsedd a godwyd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ym 1918.

Mae dewis o siopau, caffis a thafarndai yn y dref yn ogystal â mynediad i Gamlas Nedd sy’n mynd trwy’r dref farchnad.  Ac ni fydd ymweliad â Chastell-nedd yn gyflawn heb ymweld â’n marchnad dan do, sy'n gwerthu cynnyrch ffres a nwyddau traddodiadol. Dyma'r lle perffaith hefyd i gael bagèt gynnes o gig oen Cymru.

Os ydych yn dod yma ar ddydd Sadwrn, yna hwyrach y byddwch yn ddigon ffodus o gael cyfle i weld yr All Blacks Cymreig. Sefydlwyd Clwb Rygbi Castell-nedd ym 1871 a dyma'r clwb rygbi hynaf yng Nghymru.

Am mwy o fanylion am y'r adeiladau hanesyddol a lefydd o diddordeb yn Castell-nedd, lawrlwythio copi o'r map yma