Amgueddfa Glowyr De Cymru

Amgueddfa Glowyr De Cymru

Amgueddfa Glowyr De CymruDdiwedd y 1970au, daeth cloddio am lo i ben yng nghwm Afan, ac wrth wynebu tebygolrwydd diweithdra, daeth y bobl leol ynghyd i sefydlu Amgueddfa Glowyr De Cymru. Roedd eu nod yn syml, sef dangos i'r byd beth oedd bywyd y glöwr Cymreig mewn gwirionedd.

Heddiw, mae'r amgueddfa yn cynnwys Ystafell Lampau, Ty'r Injan a'r Olwyn Sheave. Y rhan fwyaf teimladol yn yr amgueddfa yw'r arddangosfa sy'n dangos y gwaith yr oedd plant yn ei wneud dan ddaear. Mae hon yn creu argraff ddofn ar ymwelwyr ac yn adlewyrchiad teg o'r peryglon a wynebai'r rhai a weithiai yn y pyllau glo.

Hygyrchedd: Yn hygyrch i bawb. Toiledau i'r anabl ar y safle.
 
Cysylltwch â: 

http://www.south-wales-miners-museum.co.uk/