Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Mae cymoedd Cymru'n enwog am hanes y diwydiant glo, ac mae Amgueddfa Cefn Coed, yng nghwm Dulais, yn adrodd yr hanes fel yr oedd mewn gwirionedd.

Amgueddfa Glofa Cefn Coed

Wrth ymweld â'r amgueddfa, cewch gyfle i brofi rhan o hanes y wlad y gallwn ymfalchïo ynddo. Gyda'r injan stêm sy'n gweithio, a phwll glo efelychol, cewch flas go iawn o fywyd dan ddaear, a'r cyfan o fewn tiroedd hen waith glo go iawn.

Gweler www.npt.gov.uk/cefncoedmuseum am fwy o wybodaeth am Amgueddfa Glofa Cefn Coed, hefyd fe allwch lawr lwytho ein llwybrau llafar Mp3 newydd ar gyfer yr amgueddfa.

Hygyrchedd: Mynediad am ddim a pharcio ceir am ddim. Mae'r rhan fwyaf o'r safle'n hwylus i ymwelwyr anabl. Toiledau i'r anabl ar y safle. Mae croeso i gwn tywys.
 
Cysylltu: 01639 750556