Abaty Castell-nedd

Abaty Castell-nedd

Abaty Castell Nedd (c) Vist Wales

Sefydlwyd Abaty Castell Nedd ym 1130 gan Richard de Granville ac fe'i defnyddiwyd gan fynachod Savignac o orllewin Normandi. Erbyn 1730, roedd llawer o'r Abaty yn cael ei defnyddio ar gyfer mwyndoddi copr gan fod y diwydiant wedi dechrau datblygu yn ne Cymru.

Heddiw, mae Abaty Castell Nedd yn cynrychioli mwy o'i dyddiau cynnar ac yn safle tangnefeddus a hanesyddol i ymweld ag ef. 

CADW