Rhaeadr Aberdulais

The National Trust

Rhaeadr Aberdulais

Yn llecyn prydferth i ddysgu am hanes Cwm Nedd ac yn lleoliad un o olwynion dŵr mwyaf y DU sy'n cynhyrchu trydan, roedd gan raeadr Aberdulais ran amlwg yn yr oes ddiwydiannol.

Gyda chyflwyniad am fecaneg crai diwydiant cynnar yn ogystal ag arddangosfa ‘dyn tun’, byddwch yn dysgu popeth am dreftadaeth ddiwydiannol bwysig y safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol hwn. Mae'r rhaeadr yn wych ac mae'n creu hyd yn oed fwy o argraff i'w gweld yn cynhyrchu ynni ‘gwyrdd’.

Mynediad: Mynediad i ymwelwyr anabl. Mae lifft arbennig yn caniatáu mynediad trwy'r tŷ tyrbin ac mae lifft siswrn yn rhoi cyfle i edrych i lawr ar y rhaeadr.

Cyswllt: Rhaeadr Aberdulais ar 01639 636674 / www.nationaltrust.org.uk