Craig Gwladys

Craig Gwladys

Craig Gwladys

Craig Gwladys ar ochr bryn coediog sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o Gwm Nedd isaf, peidiwch â cholli cyfle i ymweld â'r parc os ydych chi'n mwynhau cerdded llwybrau coedwigoedd â chyfeirbwyntiau. Mae'r fynedfa i Graig Gwladys ym Mhenscynor yng Ngilffriw, oddi ar yr A465.