Craig Gwladys

Craig GwladysCraig Gwladys

Sylwer: Mae Parc Gwledig Craig Gwladys ar agor! Fodd bynnag, rydym wedi bod yn torri coed yn y parc er mwyn i ni allu cael gwared ar goed yr effeithir arnynt gan glefyd Phytophthora ramorum. O ganlyniad, efallai fod rhai llwybrau dal ar gau.

Craig Gwladys ar ochr bryn coediog sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o Gwm Nedd isaf, peidiwch â cholli cyfle i ymweld â'r parc os ydych chi'n mwynhau cerdded llwybrau coedwigoedd â chyfeirbwyntiau. Mae'r fynedfa i Graig Gwladys ym Mhenscynor yng Ngilffriw, oddi ar yr A465.

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Craig Gwladus ar wefan CBS Castell-nedd Port Talbot.

  •