Glan Môr Aberafan

Glan môr Aberafan yw un o’r traethau tywod hiraf yng Nghymru gyda phromenâd cyfoes sy’n edrych dros Fae Abertawe.

Yn y gaeaf, mae’n boblogaidd gyda cherddwyr cŵn, teuluoedd a beicwyr wedi lapio’n gynnes, ond am weddill y flwyddyn, mae Aberafan yn wych i unrhyw un sydd am ymlacio a mwynhau aer y môr.

Ynghyd â golygfeydd godidog dros Fae Abertawe, mae Glan Môr Aberafan hefyd yn cynnig amryw o gaffis, parlyrau hufen iâ, bwytai a thafarndai lle gallwch ddod o hyd i bopeth o bysgod a sglodion traddodiadol i fwyd o safon. Gweler ein map isod i gael blas ar yr hyn sydd yno!

Mae llawer o bobl yn ymweld â Glan Môr Aberafan am dro bach hamddenol neu daith feiciau braf ar hyd y promenâd gwastad sy'n eistedd uwchben y traeth tywodlyd dwy filltir o hyd. 

Ond, os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn fwy actif, rhowch gynnig ar y cwrs golff antur, y pwll chwarae Aqua Splash, y lle chwarae antur a’r lle chwarae i blant bach i fwynhau yn yr awyr agored.

Mae Glan Môr Aberafan yn gartref i Ganolfan Hamdden a Ffitrwydd Aberafansinema Reel gyda chwe sgrîn a’i westy ei hun, a’r cyfan yn cynnig hwyl wych a chyfle i ymlacio boed law neu hindda.

Mae Aberafan yn wych ar gyfer chwaraeon dŵr gan gynnwys syrffio, caiacio, hwylfyrddio a physgota, ac mae nifer o glybiau’n trefnu gweithgareddau o’r traeth ei hun, gan gynnwys Clwb Syrffio ac Achub Bywyd poblogaidd Aberafan. 

Er bod cyfyngiadau ar waith, mae Glan Môr Aberafan yn wych ar gyfer cŵn drwy’r flwyddyn. Caniateir cŵn ar y prif draeth o fis Hydref i fis Ebrill ac ar Draeth y Doc (pen deheuol y traeth ger Bar Gallois) drwy’r flwyddyn.  Am fanylion llawn yr ardaloedd cyfyngedig, ewch i wefan Cyngor Castell-nedd Port Talbot. 

Gallwch barcio ar hyd y promenâd ac mewn tri maes parcio sef Ocean WayScarlet Avenue a Bay View.

I drefnu eich ymweliad, gweler ein map Glan Môr Aberafan isod.