Hepgor gwe-lywio

Glan Môr Aberafan

Glan Môr Aberafan

Glan môr Aberafan yw un o draethau hiraf Cymru ac mae ganddi bromenâd cyfoes sy'n edrych dros Fae Abertawe.

Mae glan môr Aberafan yn boblogaidd boed law neu hindda. Yn y gaeaf, mae'r promenâd yn llawn cerddwyr mewn dillad cynnes ac yn yr haf mae'r traeth yn denu teuluoedd sy'n dwlu ar y cyfleusterau a gynigir.

Mae'r cwrs golff antur, y parc sglefrio, y pwll chwarae acwasblash a'r lle chwarae antur yn cynnig rhywbeth at ddant pawb. Mae'r gerddi suddedig llonydd yn wych os ydych yn chwilio am rywbeth tawelach.

Sunken Gardens, Aberavon Seafront

Gyda nifer o gaffis, parlyrau hufen iâ, bwytai a thafarnau, mae digon o gyfle i chi ddiddanu eich hun a'ch teulu yng nglan môr Aberafan.

Yn ogystal, mae gan lan môr Aberafan sinema â chwe sgrîn a chanolfan hamdden, sy'n berffaith ar gyfer diwrnodau glawog!

Mae Aberafan hefyd yn fan poblogaidd ar gyfer syrffio; beth bynnag fo'r mis, rydych yn siŵr o weld torf o syrffwyr sy'n chwilio am y don berffaith!