Gwlad y Sgydau

Gwlad y Sgydau

PEIDIWCH YMWELD Ȃ GWLAD RHAEADR YN YSTOD Y PANDEMIG COVID-19. ARHOSWCH GARTREF A DEWCH YN ÔL I YMWELD Ȃ NI YN HWYRACH

 

Melincourt Falls

‘Ni allaf feddwl am unrhyw gwm mewn unrhyw ardal o'r un maint sy'n cynnwys cynifer o olygfeydd hardd a deniadol a chynifer o nodweddion diddorol ac arbennig â Chwm Nedd’

Dyna chwedl Alfred Russel Wallace, y naturiaethwr enwog o'r 19eg ganrif, pan gafodd ei brofiad cyntaf o Gwm Nedd. A bod yn onest, roedd ei ddisgrifiad yn grynhoad da iawn. Y ‘nodweddion arbennig’ y mae'n cyfeirio atynt yw'r gyfres o raeadrau trawiadol sy'n harddu ein cwm. Gwlad y Sgydau yw ein trysorfa gudd, cyfres o raeadrau sy'n arbennig o ddeniadol.

Gan ffinio â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Sgwd yr Eira yn ymestyn i Geoparc Fforest Fawr, safle o bwysigrwydd daearegol enfawr.

Mae llawer o raeadrau i'w mwynhau yng Nghwm Nedd. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy ddilyn y dolenni hyn (gwefannau allanol):

Gair o rybudd – mae angen gofal a pharatoi priodol ar gyfer rhai o’r teithiau cyn ac yn ystod y cerdded.

Pontneddfechan

Mynediad: Mae'r daith gerdded ar hyd glannau Nedd Fechan yn hygyrch i bawb am oddeutu 1km. Nid yw’r llwybrau i’r sgydau y tu hwnt i’r fan hon yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.