Gwlad y Sgydau

Gwlad y Sgydau

I fwynhau Gwlad y Sgydau’n ddiogel, gofynnwn i chi wneud y canlynol;

  • Paratoi a chynllunio eich taith yn dda. Efallai na fydd rhai amwynderau fel toiledau cyhoeddus ar agor.
  • Cadw at y rheolau pellter cymdeithasol o 2 fetr, golchwch eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio yn rheolaidd, a dilynwch unrhyw arwyddion ar y safle.
  • Mae meysydd parcio’n llenwi’n gyflym ar draws Gwlad y Sgydau. I wirio statws meysydd parcio, edrychwch ar Ddangosfwrdd Meysydd Parcio Gwlad y Sgydau.
  • Bod â chynllun wrth gefn. Os cyrhaeddwch chi Wlad y Sgydau ac mae’n edrych yn brysur, gofynnwn i chi ystyried dod yn ôl ar adeg sy’n llai prysur.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad yn ddiogel, gan gadw’r amgylchedd a’n cymunedau lleol mewn cof.  

 

Melincourt Falls

‘Ni allaf feddwl am unrhyw gwm mewn unrhyw ardal o'r un maint sy'n cynnwys cynifer o olygfeydd hardd a deniadol a chynifer o nodweddion diddorol ac arbennig â Chwm Nedd’

Dyna chwedl Alfred Russel Wallace, y naturiaethwr enwog o'r 19eg ganrif, pan gafodd ei brofiad cyntaf o Gwm Nedd. A bod yn onest, roedd ei ddisgrifiad yn grynhoad da iawn. Y ‘nodweddion arbennig’ y mae'n cyfeirio atynt yw'r gyfres o raeadrau trawiadol sy'n harddu ein cwm. Gwlad y Sgydau yw ein trysorfa gudd, cyfres o raeadrau sy'n arbennig o ddeniadol.

Gan ffinio â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Sgwd yr Eira yn ymestyn i Geoparc Fforest Fawr, safle o bwysigrwydd daearegol enfawr.

Mae llawer o raeadrau i'w mwynhau yng Nghwm Nedd. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy ddilyn y dolenni hyn (gwefannau allanol):

Gair o rybudd – mae angen gofal a pharatoi priodol ar gyfer rhai o’r teithiau cyn ac yn ystod y cerdded.

I fwynhau Gwlad y Sgydau’n ddiogel, gofynnwn i chi wneud y canlynol;

  • Paratoi a chynllunio eich taith yn dda. Efallai na fydd rhai amwynderau fel toiledau cyhoeddus ar agor.
  • Cadw at y rheolau pellter cymdeithasol o 2 fetr, golchwch eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio yn rheolaidd, a dilynwch unrhyw arwyddion ar y safle.
  • Mae meysydd parcio’n llenwi’n gyflym ar draws Gwlad y Sgydau. I wirio statws meysydd parcio, edrychwch ar Ddangosfwrdd Meysydd Parcio Gwlad y Sgydau.
  • Bod â chynllun wrth gefn. Os cyrhaeddwch chi Wlad y Sgydau ac mae’n edrych yn brysur, gofynnwn i chi ystyried dod yn ôl ar adeg sy’n llai prysur.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad yn ddiogel, gan gadw’r amgylchedd a’n cymunedau lleol mewn cof.  

Pontneddfechan

Mynediad: Mae'r daith gerdded ar hyd glannau Nedd Fechan yn hygyrch i bawb am oddeutu 1km. Nid yw’r llwybrau i’r sgydau y tu hwnt i’r fan hon yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.