Treftadaeth a Hanes

Treftadaeth a Hanes

Abaty Castell-nedd

Rydym yn ymfalchïo yn ein hanes helaeth. Dyma'r manylion yn fras. Daeth y Rhufeiniaid yma gyntaf, buom yn rhan o goncwest y Normaniaid, a chafwyd trawsnewidiadau enfawr yn ystod y chwyldro diwydiannol. Yr hyn sy'n gyffrous yng Nghastell-nedd Port Talbot yw y gellir adrodd ein hanes a'i weld yn ein safleoedd treftadaeth.