Yr Awyr Agored Braf

Yr Awyr Agored Braf

Walkers

Gweithgareddau awyr agored amrywiol sy'n nodweddu Castell-nedd Port Talbot. Ar gyfer yr egnïol, gallwn gynnig beicio mynydd o safon ryngwladol ym Mharc Coedwig Afan a chanolfan syrffio boblogaidd ar Draeth Aberafan, ac i'r rhai sy'n ceisio rhywbeth ychydig yn fwy hamddenol, mae dewis o deithiau cerdded drwy goedwigoedd, parciau ac ar hyd camlesi.

Cliciwch eto i ganfod mwy: