Parc Gwledig Margam


Os ydych chi'n chwilio am ddiwrnod allan llawn hwyl i'r teulu, yna bydd Parc Gwledig Margam, sydd mewn 1,000 o erwau o barcdir, yn sicr o daro'r nod.

I'r rheiny sy'n dwlu ar hanes, mae castell trawiadol Margam yn darparu cefndir arbennig i unrhyw lun ond, y tu mewn i'r castell, dewch o hyd i risiau cerrig bwganllyd sy'n rhoi cip i chi ar fywyd preswylwyr yr ystâd grand yn yr oes a fu. Teithiwch yn ôl mewn amser drwy gerdded drwy adfeilion Abaty Margam o'r 12fed ganrif ac ewch am dro wrth ochr yr Orendy o'r 18fed ganrif a adferwyd sydd bellach yn lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau.

Bydd teuluoedd ifanc wrth eu boddau yng Ngwlad y Tylwyth Teg gyda bythynnod a chastell arbennig i blant, heb anghofio'r ddwy ardal chwarae llawn cyfarpar a fydd yn difyrru'r anturiaethwyr prysuraf! Mae Llwybr y Fferm, sy'n gartref i breswylwyr blewog (a phluog) Parc Margam, yn atyniad penigamp i bob plentyn sy'n dwlu ar anifeiliaid.

I'r rheiny sy'n chwilio am antur, mae Parc Gwledig Margam hefyd yn gartref i ganolfan anturiaethau Go Ape! lle gallwch wibio i lawr o frigau'r coed ar wifren sip 167 metr. Mae Margam Park Adventure yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys gwibgartio pedal, beicio, canŵio, beicio mynydd a llawer mwy - pob un yn ffordd wych o weld y parcdir hanesyddol hwn o ongl wahanol.

Mae Parc Margam yn lle gwych i ymweld ag ef i fynd am dro tawel mewn gerddi addurnol neu dros y dirwedd fryniog fwy anwastad. Ceir crynodeb o'r teithiau cerdded sydd ar gael yno ar wefan Parc Margam a gallwch hefyd brynu pecyn cerdded pan fyddwch yn cyrraedd y parc.

Mae gan Barc Gwledig Margam raglen ddigwyddiadau helaeth drwy'r flwyddyn ac mae Gwirfoddolwyr Parc Margam yn cynnal amrywiaeth o deithiau cerdded tywys a fydd yn eich helpu chi i ddarganfod hanes a thirwedd yr ystâd unigryw hon.

Mae'r ap 'Discover Margam' ar gael i'w lawrlwytho ar ddyfeisiau Apple ac Android cyn eich ymweliad a gallwch dreulio'ch diwrnod ar antur yn datrys posau i ennill teitl 'Ceidwad Parc Margam'.

Am lawer mwy o ysbrydoliaeth ac i weld pa ddigwyddiadau sydd ar y gweill ym Mharc Gwledig Margam, ewch i wefan Parc Gwledig Margam.

Beth am archwilio ein cymoedd ar droed gan ddefnyddio ein rhwydwaith cludiant cyhoeddus ardderchog? Ewch i'r wefan Travel Adventures i ddarganfod sut gallwch gyrraedd Parc Gwledig Margam ar gludiant cyhoeddus.

Hygyrchedd: Mae rhannau helaeth o’r parc yn hwylus i bawb. Mae Beamer Tramper a chadeiriau olwyn ar gael i’w llogi a’u defnyddio.