Sut i gyrraedd

Sut i gyrraedd

Ar y ffordd

Mae gan y fwrdeistref sirol gysylltiadau da â rhannau eraill o'r DU trwy draffordd yr M4, sy'n rhoi mynediad uniongyrchol o Lundain a De-ddwyrain Lloegr. Mae llwybr A465 (Blaenau'r Cymoedd) yn rhoi cysylltiad cyflym o Ganolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr trwy'r M50, M5 a'r M6.

Gweler hefyd:

Brasamcan o Amserau Teithio ar y Ffordd
  Pellter
(Milltiroedd)
Pellter
(Cilomedrau)
Amser
Birmingham 143 230 2 awr 40 munud
Bryste 81 130 1 awr 30 munud
Caerdydd 42 66 50 munud
Llundain 189 304 3 awr 30 munud

Ar y Trên

Mae gorsafoedd trenau mewn lleoliad canolog yng Nghastell-nedd a Phort Talbot. Mae cysylltiadau mynych â phob rhanbarth o'r DU naill ai'n uniongyrchol neu drwy newid unwaith. Mae cysylltiadau awyr/trên ardderchog o feysydd awyr Heathrow a Gatwick yn Llundain, Bryste a Chaerdydd.

Gweler hefyd:

Mewn Awyren

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yw'r ail faes awyr rhanbarthol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU ac yn ddarparwr gwasanaethau sylweddol i leoliadau ledled y byd - dim ond taith 50 milltir i ffwrdd.

Gweler hefyd:

Cludiant Cyhoeddus

Mae rhwydwaith helaeth o fysus lleol yn gwasanaethu Castell-nedd, Port Talbot a chymoedd Dulais, Nedd ac Afan .

Gweler hefyd:

Wrth brynu tocyn i Gastell-nedd neu Bort Talbot o unrhyw orsaf ar y tir mawr yn y DU, gofynnwch am docyn Plus Bus i deithio ymlaen i gymoedd Afan, Dulais a Nedd.

Opsiynau Teithio Cynaliadwy

Fyddwch yn cyrraedd ar y trên neu'r goets ag angen mynd o le i le yng Nghastell-nedd, Port Talbot a'r cymoedd? Fyddwch yn dod yn y car ac eisiau seibiant o yrru tra'ch bod yma?

Teithio i Fae Abertawe a'r cyffiniau ar gludiant cyhoeddus: cewch yr holl wybodaeth ar BayTrans