DIWEDDARIAD CORONAFEIRWS

O Ddydd Llun 12 Ebrill 2021, caniateir preswylwyr yr UD, yr Iwerddon, Ynys Wyth ac Ynys Manaw i deithio o fewn yr UD am ddibenion hamdden. Bydd y cyfyngiadau ar deithio rhyngwladol anhanfodol yn parhau.

Mae lletyau hunangynhwysol nawr ar agor i archebion gartrefi unigol, ond bydd nifer o atyniadau yng Nghastellnedd Port Talbot ar gau am y tro. Cyn teithio, cysylltwch gyda’r atyniadau a chyfleusterau rydych yn bwriadu ymweld i gadarnhau eu oriau gweithredu.

Mae’n debygol bydd lleoliadau pobolgaidd Castellnedd Port Talbot yn brysur iawn dros y penwythnosau a gwyliau banc.

Os ydych yn bwriadu teithio i Gastellnedd Port Talbot;

I weld mwy o fanylion ar y cyfyngiadau ar waith ar hyn o bryd, gwelwch yr FAQ ar wefan Llywodraeth Cymru.


Gyda chymaint o sgydau yn aros i chi eu darganfod, mae Cwm Nedd yn ardal arbennig iawn ...

Nid llwybrau beicio mynydd syfrdanol yw unig drysorau cudd y cwm hwn ...

Mae'r pum cwm yn llawn hanes - dewch i flasu diwylliant sydd wedi'i adeiladu ar genedlaethau o hanes y diwydiant glo.

Teithiau cerdded glan môr hamddenol a llwybrau coedwigoedd - mae'n anodd dewis y deg gorau, ond dyna a wnaethom ni!

Mae 5 llwybr tra chyffrous ym Mharc Coedwig Afan, ymhlith y gorau yn y byd a dweud y gwir!

Canal towpaths, disused railways lines and trails that stretch the length of our valleys.