Cymoedd a Dyffrynnoedd

 

 

Ar hyd y degawdau, mae Castell-nedd Port Talbot wedi newid cryn dipyn. Mae diwydiant wedi newid. Mae swyddi wedi newid. Mae'r tir wedi newid. Mae hyd yn oed rheolau rygbi wedi newid! Yr unig beth sy'n ddigyfnewid yw'r diwylliant Cymreig a'r awydd am fywyd.

Nid oes yr unlle gwell i brofi a dod yn rhan o'r diwylliant hwn na chymoedd a dyffrynnoedd Castell-nedd Port Talbot. Byddwch yn barod i gwrdd â chymeriadau lliwgar a fydd yn eich croesawu ag ambell i chwedl ledrithiol am eu pentrefi genedigol.

Bu beirdd ac artistiaid yn dathlu harddwch a chymeriad ein cymoedd am genedlaethau. Yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae pum cwm a phob un â'i stori hudol ei hun.

Cwm Nedd

Yn dilyn ei ran allweddol yn y chwyldro diwydiannol, mae Cwm Nedd erbyn hyn yn denu pobl i wlad y sgydau, Camlas Nedd a Chanolfan Croeso Rhaedrau Aberdulais. Ardal y sgydau ger Pontneddfechan yw'r porth i Fannau Brycheiniog ac mae'n rhan o Geoparc Fforest Fawr.

Cwm Dulais

Gallwch ddarganfod hanes y gweithfeydd glo yng Nghwm Dulais yn Amgueddfa Glofa Cefn Coed o hyd. Credir mai pentref y Banwen yng Nghwm Dulais yw man geni Padrig Sant, nawddsant Iwerddon.

Cwm Afan

Yn adnabyddus ledled y byd fel Parc Coedwig Afan, mae gan gwm Afan dreftadaeth lofaol gyfoethog ac mae'n enwog am ei lwybrau beicio mynydd o safon ryngwladol. Dyma lle mae Canolfan Beicio Mynydd a Phyllau Glyncorrwg, Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ac Amgueddfa Glowyr De Cymru ac mae'r posibiliadau am ddiwrnod mâs yng nghwm Afan yn ddi-ben-draw.

Cwm Tawe

Ac yntau'n gartref i Gamlas Abertawe, mae'r cwm hwn yn gyforiog o ddiwylliant Cymru a siaredir y Gymraeg yn eang. Mae Pontardawe, a fu unwaith yn ganolfan ddiwydiannol ffyniannus, yn gartref i Wyl Gelfyddydau Pontardawe bob blwyddyn.

Dyffryn Aman Uchaf

Dyma'r mwyaf gwledig o'n cymoedd ac mae'n borth i'r Mynydd Du. Siaredir y Gymraeg yn gyffredinol yma. Ac yntau'n gartref i Glwb Trotio Dyffryn Aman, mae digon o gyfle i farchogaeth ceffylau yn yr ardal.