Clwb Trotian Dyffryn Aman

Mae’r Clwb Trotian yn Nhairgwaith yn stori o lwyddiant cymunedol gwirioneddol. Cafodd ei ffurfio ym 1979 gan griw o wirfoddolwyr oedd eisiau darparu cyfleuster i gefnogwyr rasio lleol a’r gymuned ei fwynhau.

Roedd dau o safleoedd yr hen lofeydd yn ddelfrydol ar gyfer eu gweithgareddau, a chafodd trac ei greu sy’n denu cystadleuwyr ac ymwelwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Pobl frwdfrydig sy’n dal I redeg y clwb fel sefydliad ddim er elw, ac mae’r trac yn cael ei wella’n barhaus.

  •