Darganfod Castell-nedd Port Talbot

Gallwch weld cymoedd, dyffrynnoedd ac ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot o safbwynt newydd yn y fideos hudol newydd hyn o Gwm Tawe, Dyffryn Aman, Parc Coedwig Afan, Cwm Nedd a Chwm Dulais a Pharc Gwledig Margam
Yn ogystal â golygfeydd rhagorol, mae cymoedd a dyffrynnoedd Castell-nedd Port Talbot yn cynnig profiadau unigryw. Beicio mynydd o'r radd flaenaf yng Nghwm Afan, llwybrau cerdded trawiadol ar hyd rhaeadrau yng Nghwm Nedd, teithiau cerdded hamddenol yng Nghwm Tawe  a gweithgareddau awyr agored llawn adrenalin. 

Mae ein treftadaeth yn parhau ym Mharc Gwledig Margam gyda'i gastell mawreddog, ei abaty Sistersaidd a'i Orendy. Mae Margam yn berffaith ar gyfer teuluoedd ifanc a'r rhai sydd am fynd am dro mewn tirwedd â hanes sy'n mynd yn ôl ganrifoedd. Gallwch gael antur yma hefyd gyda llawer o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys gwifren sip, padlo bwrdd a gwibgartio pedal. 

Yng Nghwm Afan byddwch yn dod ar draws rhai o'r llwybrau beicio mynydd mwyaf poblogaidd yn y Du. Yn wir, byddai llawer o bobl yn dweud eu bod o safon fyd-eang! O'r Llwybr i Ddechreuwyr sy'n addas i deuluoedd i amrywiaeth o lwybrau ar gyfer hyd yn oed y bobl fwyaf anturus, Afan yw'r lle perffaith i ddysgu a pherffeithio eich sgiliau beicio mynydd. 

Mae ein rhaeadrau yng Nghwm Nedd yn hollol drawiadol. Yr enwocaf ohonynt oll yw Sgwd Gwladys ym Mhontneddfechan. Ond os nad ydych, fel llawer o bobl, am gerdded mor bell â hynny i gael cip ar y rhyfeddodau naturiol hyn, dylech roi cynnig ar rywbeth yr un mor drawiadol, sef Rhaeadr Melincwrt. Mae Rhaeadr Aberdulais, y mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn berchen arni, yn opsiwn gwych hefyd os ydych yn chwilio am raeadr hygyrch ac os ydych am gael cip ar hanes diwydiannol cyfoethog yr ardal. 

Mae treftadaeth lofaol gref yng Nghastell-nedd Port Talbot, felly gall hyd yn oed teithwyr o'r lleoedd mwyaf anghysbell ddod o hyd i'n cymoedd yn hanes eu teulu. Dewch i ail-fyw'r hanes hwn yn Amgueddfa Glowyr De Cymru yng Nghwm Afan ac Amgueddfa Glofa Cefn Coed yng Nghwm Dulais; yma gallwch siarad wyneb yn wyneb â phobl a fu'n gweithio go iawn yn y diwydiant glo. 

Ydych chi wedi clywed y stori bod Sant Padrig, nawddsant Iwerddon, yn Gymro? Yn ôl y chwedloniaeth, ganwyd Sant Padrig ym Manwen yng Nghwm Dulais. Gallwch fynd am dro hamddenol o gwmpas y llynnoedd ym Manwen a gwerthfawrogi'r golygfeydd cyfagos o Fannau Brycheiniog ar drothwy Gwlad y Sgydau

Mae Cwm Tawe mewn ardal wledig ysblennydd gyda llawer o bentrefi bach a bywyd gwyllt. Mae Camlas Tawe yn Ynysmeudwy'n cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer llwybr bywyd gwyllt ac mae Ffordd Feicio Cwm Tawe (RhBC 43) yn teithio wrth ochr afon Tawe ar hyd llawr y cwm. Mae llwybrau cerdded Cilybebyll a Chwm Du yn agos at dref Pontardawe, sy'n berffaith ar gyfer gwerthfawrogi harddwch y cwm cyfareddol hwn. 

Mae Dyffryn Aman Uchaf yn ffinio â Sir Gâr ac mae'n cynnig golygfeydd trawiadol dros y Mynyddoedd Du. Mae pentref Tai'rgwaith yn gyrchfan ar gyfer camp rasio harnais, gan gynnig gwedd wahanol ar rasys ceffylau traddodiadol. 

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot gymaint i'w gynnig a chymaint i'w archwilio - cewch fwy o ysbrydoliaeth drwy fynd i'r adrannau ‘Lleoedd i Ymweld â Hwy’ a ‘Pethau i'w Gwneud’. 

Mae Castell-nedd Port Talbot yn lleoliad hynod gyfleus gyda mynediad uniongyrchol i'r M4 a gwasanaethau trenau uniongyrchol o Lundain. Ein cysylltiadau cludiant, ynghyd â lleoedd o safon ardderchog i aros ynddynt sy'n gwneud Castell-nedd Port Talbot yn lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau yn ne-orllewin Cymru. Dim ond 50 munud o Sir Benfro, 30 munud o Sir Gâr a Chaerdydd a chyda rhai ardaloedd trawiadol cyfagos fel Bannau Brycheiniog, Abertawe a Gŵyr, dewch i ddarganfod rhywbeth newydd eleni... Darganfod Castell-nedd Port Talbot!